Chránime Vaše hodnoty...

Naša spoločnosť sa zaoberá riešeniami požiarnej ochrany stavieb, prioritne realizáciou protipožiarnych prestupov inštalácií cez požiarno deliace konštrukcie stavieb, požiarne utesňovanie lineárnych a dilatačných škár. Pomáhame našim partnerom s optimalizáciou technologických riešení požiarnej ochrany stavieb, prípravou projektov požiarnej ochrany. Zabezpečíme pre Vás dodávku, montáž hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, navyjákov a požiarnych dvierok pre efektívnu požiarnu bezpečnosť stavby.