ZEROFIRE SYStémové riešenia pre Vašu stavbuZaoberáme sa realizáciou špeciálnych systémových produktov CONSOLL na riešenia protipožiarnych prestupov inštalácií cez požiarno deliace konštrukcie stavieb. Jedná sa o najmodernejšie technologické riešenia požiarnych prestupov inštalácií, ktoré sú dostupné na našom trhu. Realizujeme aj prvky aktívnej požiarnej ochrany formou dodávky, montáže a revízií hasiacich prístrojov a hydrantov k ochrane Vašich stavieb. Systémy ochrany proti pádu osôb v stavebnom a priemyselnom sektore sú našou ďalšou prioritou. Vďaka technickej podpore Vám dokážeme navrhnúť vždy najideálnejšie riešenie v súlade s medzinárodnými normami a predpismi.

PROTIPOžiarne prestupy 


Hasiace prístroje a hydranty


Záchytný systém proti pádu


Chránime Vaše hodnoty...

Profesionálne riešenia požiarnej ochrany stavieb a ochrany proti pádu.

Spolu Bezpečne a profesionálneSprávna realizácia protipožiarnych prestupov inštalácií na stavbe cez požiarno deliace konštrukcie je dôležitá súčasť stavby aj samotného kolaudačného procesu, ktorá chráni životy, zdravie a v neposlednom rade aj financie.

Prečo si vybrať Zero fIRE?

  •  Realizujeme stavby  s našom trhu unikátnymi a overenými systémovými riešeniami  pasívnej požiarnej ochrany stavieb CONSOLL  tzv. protipožiarne prestupy inštalácií a požiarne tesnenia lineárnych a dilatačných škár.
  • Profesionálny tým s bohatými skúsenosťami z oblasti požiarnej ochrany stavieb a zabezpečením ochrany proti pádu
  • Návrh profesionálneho systémového  riešenia pre Vašu konkrétnu stavbu a pre výraznú optimalizáciu Vašich nákladov.
  • Kladieme dôraz na bezpečnosť a odbornú spôsobilosť našich montážnikov, ktorých pravidelne  školíme a vzdelávame v nových  produktových a aplikačných riešeniach realizácie požiarnej ochrany stavieb a ochrany proti pádu.